Тези лимитирани Nespresso кафета обикновено се пускат на пазара в началото и средата на годината, като продължителността на тяхната продажба трае само няколко месеца. Всяка година лимитираната серия е различна и предлага нови и разнообразни видове кафе.